Inlämning :.   

Köper hela hem eller delar därav. Även inlämning efter överrenskommelse.

Lämnar gärna offert på hela hem eller delar därav.

Hämtning enligt överrenskommelse.

Ordnar även Auktioner på plats.